Skip to content

3 koraka za kvalitetno praćenje konverzija u email marketing kampanjama

February 19, 2013

Kao data analitičar i Internet marketar za i-Audience Ltd, jednu od najvećih azijskih kompanija za direktni marketing (direct marketing), ovaj blog post inspirasao je jedan od projekata na kojem sam nedavno bio zadužen za tehničku izvedbu.

Kada dođe do toga da je potrebno implementirati email kampanju, preduzetnici i kompanije to najčešće rešavaju angažovanjem lica za izradu sadržaja kampanje (tesktovi, fotografije, video zapisi…), a naposletku i angažovanjem provajdera koji će kampanju plasirati targetiranim kontaktima.

U zavisnosti od broja kontakata na koje se kampanja šalje na tržištu se mogu pronaći mnogobrojni provajderi koji će za određenu cenu lansirati kampanju. Za liste sa manjim brojem konakata neki provajderi nude limitirane-besplatne pakete, ili free trial pristupe, ali o kojem god od provajdera da je reč, ni jedan od njih ne nudi napredniji sistem za praćenje klikova, što za svaku marketing službu predstavlja jedan od kvalitetnijih izvora podataka. Iz tog razloga, u nastavku teksta detaljno je objašnjeno kako se možete napraviti sistem za napredno praćenje klikova u email kampanjama.

Kreiranje sistema za kvalitetnije praćenje konverzija (klikova) objašnjeno u nastavku ovog teksta idealno je za razne tipove RSVP kampanja, ali se može korisitit i u druge svrhe.

Neophodni alati za kreiranje email kampanje za napredno praćenje konverzija

  1. Google Analytics – GA nam je prevashodno potreban da bismo mogli da pratimo željene konverzije.
  2. Google URL Builder – Guglov alat za izgradnju linkova za praćenje je jedan od neizostavnih alata današnjeg online maketara. Korišćenjem ovog alata u sprezi sa Google Analytics-om moguće je napraviti odličan sistem za praćenje željenih klikova.
  3. Microsoft Excel ili Libre Office Spreadsheet editor – dobro poznati alati za obradu i manipulaciju velikog broja podataka, koje ću korisiti za generisanje jedinstvenih delova veza za praćenje baziranih na Google URL Builder logici.
  4. PS Pad Editor – jedan je od komercijalnijih alata za editovanje različitih vrsti koda, a ja ću korisititi njegove napredne Find and Replace opcije za jednostavno kombinovanje i kreiranje velikog broja linkova za praćenje, baziranih na Google URL Builder logici.

Korak 1: Google analytics

Mahom svi mi koji se bavimo Internet marketingom imamo implementianu Gugl analitiku na naše sajtove i veb stranice, ali ako za sajt ili veb stranicu za koju se sprema email kampanja Gugl analitika nije implementirana, nju je potrebno implemetirati, jer ako se to ne uradi nećete biti ni mogućnosti da se prate generisane konverzije.

Korak 2: Deduplikacija podataka i definisanje identifikacionih brojeva za sve kontakte

Pre nego što se upustimo u ovaj projekat treba obezbediti listu kvalifikovanih kontakata na koje će email kampanja biti poslata. Prvi korak u sređivanju takve liste svakako je deduplikacija podataka iz liste (data deduplication), koja je veoma bitna iz 2 razloga:

  1. Obezbeđuje se jedinstvenost podataka kojom se sprečava slanje email kampanje više puta na jednu email adresu.
  2. Uvodi se red u listu zbog koje se dalji proces obrade i manipulacije podataka znatno olakšava.

Deduplikacija podataka se u ovom slučaju najlakše može obaviti uz pomoć alata Microsoft Excel, korišćenjem opcije Conditional formating>Highlight duplicate records. Sve što je potrebno uraditi je selektovati kolonu sa email adresama, a zatim korišćenjem opcije Highlight duplicate records obeležiti duplikate. Nakon što su svi zapisi (email adrese) označeni, neophodno je obrisati neželjene duplikate kako bi se obezbedilo jedinstvo podataka.

Kada su svi duplikati uklonjeni iz liste svakom kontaktu u listi sada treba dodeliti identifikacioni broj (šifru ili ID) koja je veoma bitna iz razloga identifikacije osobe koja je kliknula na određeni link. Ako lista za koju spremamo kampanju sadrži 5000 kontakata, za svaki od njih je potrebno napraviti ID, što je uz pomoć Excel ili Libre Office Calc aplikacije veoma jednostavan i brz proces.

Korak 3: Generisanje linkova za praćenje uz pomoć alata Google URL Builder

Nakon što je lista deduplicirana može se pristupiti izgradnji linkova za praćenje. Ja ću linkove za praćenje definisati uz pomoć alata Google URL Builder, koji pored toga što omogućava njihovo brzo i jednostavno kreiranje, omogućava i praćenje klikova posredstvom Gugl analitike bez ikakvih dodatnih podešavanja.
U slučaju da se radi RSVP kampanja u kojoj se publici nude opcije klika na DA i NE, i ako želimo da znamo ko je kliknuo na DA, a ko na NE, u tom slučaju moramo napraviti linkove za praćenje obe opcije. To znači da moramo imati i landing stranice za obe opcije, što sa aspekta tehnološke izvedbe nije bitno, jer za isti landing page se može kreirati link sa YES i NO parametrom za praćenje, ali ako gledamo sa aspekta korisnika koji je kliknuo na link, u tom slučaju je poželjno imati landing stranice za obe varijante.

Prvo što je neophodno da se uradi jeste da se po tačno utvrđenom obrascu odrede vrednosti za parametre koje treba podesiti uz pomoć Google URL Builder-a. U nastavku je prikazana slika koja objašnjava kako to treba uraditi da bi se informacije o klikovima mogle jednostavno pratiti u Google Analytics aplikaciji.

Podešavanje Gugl URL Bildera

Nakon što je kreiran prvi link uz pomoć URL Buildera, treba preći na sledeći ID i tako redom dok se za svaki pojedini kontakt iz liste ne naprave linkovi za praćenje. Ovo je jednostavno uraditi ako je lista mala, ali ako lista ima par stotina ili hiljada kontakata, onda se to može rešiti posredstvom Excel-a ili Libre Office aplikacije, u kombinaciji sa PS Pad editorom, kako bi se uštedelo značajno vreme.

Ako pogledamo prvi kreirani link za praćenje on izgleda ovako:

http://www.i-audience.com/NO-Page?utm_source=YES&utm_medium=ID-1&utm_campaign=RSVP

Lako je zaključiti da se za sledeći URL treba promeniti samo ID i to u ID-2, dok kompletan ostatka URL-a ostaje nepromenjen.

Da bi se ovi linkovi generisali na najbrži mogući način potrebno je da rezultujući URL razbijemo na 3 dela, od kojih ćemo prednji i zadnji deo iskopirati u željenom broju redova, a deo koji se odnosi na ID ćemo generisati u rastućem redosledu, (ID-1, ID-2, ID-3….).

  1. http://www.i-audience.com/NO-Page?utm_source=YES&utm_medium=
  2. ID-1
  3. &utm_campaign=RSVP

Kada su sve kolone i redovi obezbeđeni neophodnim podacima, sve što je potrebno uraditi je prekopirati te podatke u PS Pad Editor i izvršiti njihovo spajanje, jer će se razmaci pojaviti na delovima gde smo presekli linkove kako bismo ih generisali u spreadsheet-u. Za to se koristi opcija Find and Replace. Pogledajte video.

Kada su ovako pripremljeni svi linkovi, sve što je preostalo je da se lansira kampanja i započne praćenje konverzija posredstvom Gugl analitike.

Da biste dobili izveštaj o konverzijama otvorite Gugl analitiks i posetite stranicu Analiza sadržaja.

Idite na Izveštaji>Izvori saobraćaja>Analiza sadržaja, i podesite prikaze za “izvore i posrednike”, kao na slici.

RSVP - Google Analytics - Reporting Settings

Kada je prikaz u Gugl analitici ovako podešen pojaviće se i statistike za sve klikove koji su planirani da se prate.

Želim vam puno sreće i uspeha u budućim email kampanjama!!!

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: